Δίκαιη και ίση αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς

Γνώσεις

Υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισορροπημένο σύστημα αξιολόγησης. 

Εισηγήσεις:

-Να υπάρχουν κοινά διαγωνίσματα τα οποία θα βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο.

-Να ελέγχονται από 2 καθηγητές (τουλάχιστον στα ενισχυμένα μαθήματα).

-Τα διαγωνίσματα να δίνονται ανώνυμα με τη χρήση αριθμού μητρώου των μαθητών.

Kommentare