ενίσχυση τεχνών, τεχνολογίας και ξένων γλωσσών εντός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

Δεξιότητες

Γενική αξιολόγηση και αναπροσαρμογη των υφιστάμενων μαθημάτων με σκοπό τη διασύνδεση τους με τις χρησιμες δεξιότητες του μέλλοντος (δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία, ομαδικότητα, κριτική σκέψη, συγκέντρωση, άνετη χρήση τεχνολογίας). 

Kommentare