განრიგთან დაკავშირებით

DJ Moderator*in

ამ ნაწილში, თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი მოსაზრდებები ბანაკის ჩატარების დროსთან დაკავშირებით.

დროის მითითებისას გაითვალისწინეთ საკუთარი გეგმები, ასევე ეცადეთ მოერგოთ გუნდის სხვა წევრების მიერ მითითებულ დროს. 

მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში, ჩვენ შევთანხმდეთ დაბლა მითითებული სამი ვარიანტიდან, რომელი გვაწყობს, რის შემდეგაც შევძლებთ ჩამოვყალიბდეთ ზუსტ თარიღებზე.

  • 2 თებერვალი იმ პროექტებისთვის, რომელთა განხორციელება იგეგმება 1 მაისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით (იმავე წლის)
  •  26 აპრილი იმ პროექტებისთვის, რომელთა განხორციელება იგეგმება 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით (იმავე წლის)
  • 4 ოქტომბერი იმ პროექტებისთვის, რომელთა განხორციელება იგეგმება 1 იანვარი 31 მაისის ჩათვლით (იმავე წლის)

Kommentare