KAJ PRINAŠA PRIHODNOST?

Časi so se spremenili in še vedno se spreminjajo. Veliko je novosti na vseh področjih in veliko jih še bo. Če pogledamo tehnologijo, vidimo nove izume, nova spoznanja in posledično tudi nova delovna mesta. Ker se bliža čas robotov, ki bo izpodrinil mnoga delovna mesta, bo veliko poklicev izginilo. Torej prihodnost temelji na tehnologiji. Dobra stran tega pa je napredek medicine, saj bo možno veliko ljudi uspešno pozdraviti in jim s tem podaljšati življenjsko dobo. Na podlagi tega vidimo, da bo v prihodnosti vedno več starostnikov. Torej bodo potrebna nova delovna mesta, ki bodo temeljila na stiku z ljudmi. Obstajajo tudi slabe lastnosti tehnologije. Dokazano je, da bodo prihodnje generacije vedno manj pisale ročno. Posledica tega je, da ne bodo razvile fine motorike, ki je nujno potrebna za nekatere poklice na področju zdravstva (nevrolog). Tehnologija nadomesti marsikatero delo, a zavedati se je treba, da ne more nadomestiti človekove empatije, saj je ta nujno potrebna za srečno življenje.

 

Kommentare