კითხვა

ძალიან კარგი პროექტია მისასალმებწლია ასეთი წამოწღება და რა საჭიროებებია სოფელ ვარიანში და მოხეხდება ორივე სოფელში მუშაობა?

Kommentare