Κοινωνική Ενσωμάτωση των Νέων που διαμένουν σε Αγροτικές – περιθωριοποιημένες περιοχές

Το Κέντρο Νεότητας Αγρού βασισμένο στην θεματική της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης η οποία αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Νεολαία, προτείνει την διεξαγωγή εργαστηρίου με θεματική την «Κοινωνική Ενσωμάτωση των Νέων που διαμένουν σε Αγροτικές – περιθωριοποιημένες περιοχές». Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσω εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των Νέων και φορέων χάραξης πολιτικής να εισακουστούν οι ανάγκες των νέων που σε Αγροτικές – περιθωριοποιημένες περιοχές.

 

Το εργαστήρι θα πρέπει να βασιστεί στα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου σχετικά με τους νέους που εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές, τους λόγους μετάβασης τους στα αστικά κέντρα και να επικεντρωθεί σε λύσεις του προβλήματος. Όλες οι απόψεις θα πρέπει να καταγραφούν σε έγγραφο συστάσεων το οποίο να αποσταλεί σε όλα αρμόδια όργανα του Κράτους. Το Κράτος θα πρέπει να εργαστεί για την θέσπιση πολιτικών που να εκσυγχρονίσουν τις αγροτικές στην ολότητα τους, βασισμένα στα πρότυπα των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης προσελκύοντας έτσι τους νέους να παραμείνουν και να εργαστούν στις αγροτικές περιοχές.

Kommentare