კომენტარი

ერთ-ერთი საინტერესო და დახვეწილი პროექტია. კარგად გაქვთ განსაზღვრული მიზნები, ამოცანები საწყის ეტაპზე. რჩევა: მომავლისთვის მართლწერას მიაქცით ყურადღება და ზოგი ამოცანა თუ მოსაზრება დააკონკრეტეთ.  წარმატებებს გისურვებთ. :))  

Kommentare