Lokacija 1

GeorgeII Moderator*in
Lokacije za trim stezo okoli Gradiškega jezera

Katere naprave bi postavili na to lokacijo? Ali bi postavili poleg naprav še kakšne table s slikami za vaje?

Kommentare