მონაწილეთა შერჩევა

DJ Moderator*in

აქ მიუთითეთ ის კრიტერიუმები, რომლებითაც ჩვენ შევარჩევთ "თემის ლიდერთა პროგრამის" წევრებიდან ბანაკის მონაწილეებს. თქვენი აზრით, რას უნდა აკმაყოფილებდეთ იმისათვის, რომ მიიღოთ შესაძლებლობა გახდეთ ბანაკის მონაწილე?

Kommentare