Poklici prihodnosti?

Vemo, da danes poteka hiter razvoj na vseh  področjih našega življenja. Prepričana sem, da bo v prihodnosti veliko novih poklicev, nam danes neobičajnih in nenavadnih, vendar bodo nastali, ker bodo morali zaradi razvoja. Mislim, da bodo nastali predvsem poklici povezani z virtualnim svetom, poklici, ki bodo urejali življenje posameznika. Poklici, ki pa jih poznamo že iz preteklosti pa bodo izumrli, saj jih bo nadomestila najnovejša in najnaprednejša tehnologija, kdo ve mogoče celo roboti. Prihodnost ponuja toliko različnih poti po katerih lahko gremo, ponuja toliko različnih možnosti, med katerimi bomo lahko izbirali, da bo življenje lažje.

Kommentare