საბჭოს შემადგენლობა

DJ Moderator*in

ამ კატეგორიაში დისკუსია დაეთმობა საბჭოს შემადგენლობას. მაქსიმალურად ამომწურავად გაეცით დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, გაიცანით სხვა წევრების მოსაზრებები და გამოხატეთ მათზე საკუთარი აზრი. ასევე, შეგიძლიათ დაუმატოთ საკუთარი შეკითხვები მსჯელობისთვის ასეთი არსებობის შემთხვევაში.

Kommentare