"თემის ლიდერთა პროგრამის " მრავალფეროვნება

ჯერ პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ თემის ლიდერთა პროგრამა არის პროექტი და საშუალება , თემში მცხოვრები ახალგაზრდების განვითრებისა, შესაბამისად ეს პროექტი უნდა გაგრძელდეს,  რადგან უფრო მეტად აქტიური და განათლებული ახალგაზრდები იყვნენ ჩვენს რეგიონში! რაც შეეხება იმ საკითს თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს თემის ლიდერთა პროგრამა, ეს ყველაფერი არის რთული, მაგრამ შესაძლებელი ჩვენი იდეების დახმარებით.ის ფაქტი რომ რაიმე გენიალურის მოფიქრება მარტივი არაა ამაზე ყველა ვთანხმდებით , მაგრამ მე შევევცდები ჩემი იდეით დავეხმარო , თემის ლიდერთა პროგრამის გაგრძელებას, ასე რომ ვთქვათ ჩემი იდეების ჩასახვა პროექტებთნ დაკავშირებით დაიწყო თემის ლიდერთა პროგრამიდან. ჩემი აზრით იმისთვის რომ თემის ლიდერთ პროგრამა იყოს  კიდევ უფრო მაგარი პროექტი, ამისთის საჭიროა პროექტის დაწყებამდე იმ ბენეფიციარების მოძიება რომლებსაც მართლა აინტერესებს თემის ლიდერთ პროგრამა, რაც შემდგომში არ გამოიწყვევს ბავშვების გამოკლებას პროექტის განმავლობაში. კარგი იქნება თუ თემის ლიდერთ პროგრამა , პროექტების წერასთნ ერთდ ბავშვებს გააცნობს სხვადასხვა საკითხებს როგორიცაა: ბულინგი, გარემოსდაცვითი საკითები, გენდერი, სამოქალაქო საკითხები, თნამედროვე ახალგაზრდების პრობლემები და სხვა. მაგალითად: ამ საკითხებზე მოწვეულ იქნან კომპეტენტური პირები რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ თემების გაცნობას .  მნიშვნელოვანი ფაქტია ისიც რომ პროექტმა არ უნდა დაკარგოს მრავალფეროვნება და ამსითვის საჭიროა პროექტის განმავლობაში სხვადასხვა კონკურსების ჩტარება როგორიცააა: კარლ პოპერის დებატები,  და ინტელექტუალური თამაშები თვისი წამახალისებელლი პრიზებით, ასევე ძალიან კარგი იქნება პროექტში მონაწილე ბავშვების სხვადასხვა ლოკაციაზე გაყვანა , და გაცნობა სხვა თემში მაცხოვრებელი ახლგაზრდებისა.  კიდევ  ტრენინგების დატვირთულ ნაწილებს, უნდა მოყვეს აუცილებლად  კარგი ენერჯაიზერები. ჩემი იდეის ერთ-ერთი კარგი ნაწილია  ის რომ პროექტის განმავლობაში უნდა აირჩნენ აქტიური ბავშვები, რომლებზეც მოხდება წამახალისებელი პრიზების დაწესება ეს იქნება: წიგნის სახით , ან სხვა რომელიმე პროექტში ჩართვით.  ასევე პროექტის განმავლობაში, კარგი იქნება თუ ადგილობრივი მთავრობის ჩართვა  მოხდბეა უფრო აქტიურ რეჟიმში , და სახელისუფლებო სპექტრი , იმუშავებს პროექტის ბავშვებთნ ერთდ, პროექტების შედგენასა და განხორციელებაში თავიანთ თემებში. 

 

Kommentare