ჩვენი სოფლის განვითარება

ჩემს სოფლეში გვინდა რომ  შემოვიდეს ინტერნეტი,  დაიდგას ნაგვის ურნები

Kommentare