კეთილმოწყობილი გარემო

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სოფელ ბობოყვათის საჯარო სკოლას აქვს რესურს ოთახი, სადაც სწავლა შეუძლია სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეს, მაგრამ ოთახი საჭიროებას ყველა საჭირო ინვენტარით აღჭურვას, რაც აუცილებელია მოსწავლისთვის.

  კარგი და სასიამოვნო იქნება თუ სკოლის რესურს ოთახი მოეწყობა შესაბამისად და მოსწავლეები ნაკლოვანებების გარეშე მიიღებენ განათლებას, მოსაწესრიგებელია საკლასო ოთახამდე მისასვლელი ბარიერებიც, შეცვალე გარემო ადამიანისთვის და არა ადამიანი გარემოსთვის.

Kommentare