"აღმოაჩინე მოხალისე შენში"

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება

მოხალისეობა მეტად მნიშვნელოვანია თითოეული ახალგაზრდისთვის.

მაგრამ სამწუხაროდ ზოგ სოფლებში სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდებს არ აქვთ    საჭირო ინფორმაცია მოხალისეობაზე და არაფორმალურ განათლებაზე.

ამიტომ ძალიან კარგი იქნება მოხალისეობის წახალისება და არაფორმალური განათლების დანერგვა სოფლებში.

Comments