აქტიური ცენტრი

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში აშენდეს შენობა სახელწოდებით „აქტიური ცენტრი“... 

შენობაში უნდა იყოს ყველა ის ნივთი თუ მოწყობილობა რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურებას და მათ ინფორმირებას. აქტიური ცენტრი ხელს უნდა უწყობდეს ახალგაზრდების უნარების განვითარებას. 

Comments