Ανοικτό Σχολείο

Χαρακτήρας

Μέσω του ανοικτού σχολείου να προωθείται η ανάπτυξη ελευθερίας έκφρασης και πραγματικής ενεργής ακοής. 

Comments