წევრების პროფილი

DJ Moderator

ამ კატეგორიაში დისკუსია ეთმობა საბჭოს წევრების პროფილის აღწერას. მაქსიმალურად ამომწურავად გაეცით დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, გაიცანით სხვა წევრების მოსაზრებები და გამოხატეთ მათზე საკუთარი აზრი. ასევე, შეგიძლიათ დაუმატოთ საკუთარი შეკითხვები მსჯელობისთვის ასეთი არსებობის შემთხვევაში.

Comments