წევრების შერჩევა

DJ Moderator

ამ კატეგორიაში დისკუსია დაეთმობა საბჭოს წევრების შერჩევის საკითხს. მაქსიმალურად ამომწურავად გაეცით დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, გაიცანით სხვა წევრების მოსაზრებები და გამოხატეთ მათზე საკუთარი აზრი. ასევე, შეგიძლიათ დაუმატოთ საკუთარი შეკითხვები მსჯელობისთვის ასეთი არსებობის შემთხვევაში.

Comments