დასაქმების და უმუშევრობის აღმოფხვრა

უმუშევრობა და დასაქმება

უმუშევრობის პრობლემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. კურსდამთვრებულები ვერ საქმდებიან რამდენიმე მიზეზის გამო. 1. მუნიციპალიტეტში არ არის საკმარისი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ,ან მათი ინტერესები არ ემთხვევა გამოცხადებულ ვაკანსიებს 2. ვაკანსია თუ ცხადდება, მათ არ აქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ. 3. არ აქვთ კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება, რადგან არ არსებობს სტაჟირების პროგრამა, რომლიტაც ისინი შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას 4. სამუშაოს ანაზღაურება და გრაფიკი არ არის შესაბამისი, მათზე მორგებული.

Comments