Δημιουργία mobile application με όλη τη σχολική ύλη

Γνώσεις

Να δημιουργηθεί εφαρμογή (application) με όλη τη σχολική ύλη, για όλους τους μαθητές, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σ' αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ως εκ τούτου να αποφεύγονται ή μειώνονται τα ιδιαίτερα μαθήματα, στα οποία αναγκάζονται να καταφύγουν οι μαθητές λόγω έλλειψης χρόνου στο σχολικό ωράριο. Στο application θα μπορεί να υπάρχει και άλλο σχετικό υλικό (π.χ. παλιά papers) αλλά και χώρος για ανταλλαγή συζητήσεων και πληροφοριών μεταξύ των μαθητών.

Την εφαρμογή μπορεί να την αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

Comments