Η ώρα της σκέψης

Μάθηση (Meta-learning)

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από την κοινωνική συζήτηση στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος είναι η παιδεία να προάγει πρώτα ανθρώπους και μετά εργαζόμενους, κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την προώθηση της κριτικής σκέψης με συζήτηση κοινωνικών ζητημάτων, όπως περιβάλλον, πολιτική, κοινωνία κλπ, ούτως ώστε να υπάρξει σφαιρική αντίληψη του κόσμου, της επικαιρότητας και διασφάλιση της προσαρμοστικότητας στην αλλαγή. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η ευρύτερη γνώση και όχι η στείρα αφομίωση τεχνοκρατικών γνώσεων. Ένα παράδειγμα είναι το σουηδικό μοντέλο κοινωνικής συζήτησης "Figa time", όπου άνθρωποι, μαθητές ή εργαζόμενοι, αφιερώνουν συγκεκριμένη ώρα για συζήτηση κοινωνικών θεμάτων. 

Comments