კითხვა/ კომენტარი

1. რომელი თემებია? დააკონკრეტეთ. 2. თუ არის უკვე განსაზღვრული რომელ მწერლებს და პოეტებს მოიწვევთ? 3. მართლწერა დასახვეწია. წარმატებებს გისურვებთ!

Comments