Ključna je zgodnja poklicna osveščenost

Za boljšo orijentacijo ob izbiri svojega poklica je ključna zgodnja poklicna osveščenost. Na naši šoli smo v ta namen pripravili razne aktivnosti na temo poklicne prihodnosti. Učenci prve triade so svoje sanjske poklice prikazali z zanimivimi ilustracijami, učenci višjih razredov so zamisli opredelili v obliki plakatov, družabnih iger, spisov in pesmi. Udeleženci otroškega parlamenta pa že razmišljamo o aktivnostih za naslednje šolsko leto. Poklicna prihodnost bo še vedno temelj empatije, pomembna bo fleksibilnost in v enaki meri formalna kot neformalna izobrazba. Zaželeni bodo, kot so tudi že zdaj, iznajdljivost, timsko delo in dobri odnosi. Če se pojavi vprašanje, na natero ne poznate odgovora, so vir teh, gospodarska zbornica, zavod za zaposlovanje in razna karierna središča. Pomembno je, da si izbereš poklic, ki ga boš z veseljem opravljal, saj boš le-tega opravljal uspešno. Kljuš do pravega uspeha je želja in z njo zahtevano trdo delo. Šele ko spoznaš, kaj te navdihuje in duhovno veča, začneš igrati življenjsko igro. Ta je velikokrat podla, te zlomi in zahteva popolno predanost. Vendar strategija za uspeh obstaja. Sledi svojim sanjam sanjam, jih pretvori v smisel življenja, ter uporabi v resničnem svetu.

Comments