ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხარისხიანი ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდები ხშირად აწყდებიან ისეთ აქტუალურ პრობლემებს როგორიცაა მაგალითად ინტერნეტის დაბალი ხარისხი ან თუნდაც ინტერნეტის არ არსებობა... 

 

მიზანი: სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა საქმიანობაში და მათი საჭიროებების შესწავლა.

Comments