Локација

Може да се реализира на излезот од градот на стариот пат кон Битола, после фабричката зона.

Comments