Μεταρρύθμιση εκπαιδευτικού συστήματος για ανάπτυξη δεξιοτήτων

Δεξιότητες

Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τις ανάγκες και τις απόψεις των μαθητών και των νέων του σήμερα. Ένταξη πιο πρακτικών μαθημάτων στα σχολεία που θα συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η ομαδικότητα και το public speaking. Οι καθηγητές να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και έμπειροι για να μπορούν να μεταδώσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις τους με βοηθητικά στοιχεία την τεχνολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Comments