ნაკლებად განვითარებული პარასპორტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

სპორტი, დასვენება და ჯანდაცვა

პარასპორტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არ არის განვითარებული, არ არის ადაპტირებული გარემო, ასევ აქედან გამომდინარე ინტერესიც არ არის მისი დანერგვისა და განვითარებისკენ. ერთ-ერთი გამომწვევი პრობლემა კი არაადაპტირებული გარემო და ინფრასტრუქტურა გახლავთ, რომელიც არ არის მორგებული შშმ პირებზე.მეორე პრობლემა ის არის, რომ არარის სათანადო გარემო შექმნილი პარასპორტის დანერგვისა და განვითარებისთვის.

Comments