Одлилна идеја!

Многу потребен проект за сооствениците на миленици во нашиот град. Потребата за чисто, дезинфицирано, уредено катче е поголема секој ден, поради зголемениот број на преносливи болести кои се шират од милениците во неуредените паркови. Исто така ќе биде место каде што најмалите можат да се запознаат со разни видови на миленици од мали нозе и да научат дека не преставуваат закана, туку најдобри пријатели на човекот.

Comments