Ολιστική εκπαίδευση

Χαρακτήρας

Προτείνουμε το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει άμεσα τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα και τους κανονισμούς λειτουργίας με στόχο προώθηση της ολιστικής εκπαίδευσης, όπως προώθηση κριτικής σκέψης, ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (ενίσχυση αυτοπεποίθησης κλπ). Επίσης, προώθηση επιστημονικής μεθόδου (εξερεύνηση) και της ανάπτυξης προσωπικών, ηθικών και πνευματικών αξιών. 

Comments