Παροχή ποιοτικής πρακτικής άσκησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δεξιότητες

Παροχή ποιοτικής πρακτικής άσκησης με στόχο να μπορώ να χειρίζομαι τη γνώση που έχω σε πρακτικό επίπεδο. Ανάπτυξη δεξιοτήτων: επικοινωνίας, ομαδικότητας, συνεργασίας, οργανωτικές δεξιότητες, προσωπικές δεξιότητες.

Comments