Прочитај во description.

Киното старо да се руши и да се изгради наново, со современа опрема, технологија и градба, а театарот да се изгради блиску до киното. Важно да бидат двете во центарот на гардот. 

Comments