სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების ინფორმირება

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება

იდეა: სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურების მიზნით , სხვადასხვა სახის საინფორმაციო   ვებინარების ჩატარება  სხვადასხვა სოფლის ახალგაზრდულ ცენტრში ან სკოლებში.

მიზანი: სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების ჩაღტვა სხვადასხვა კონკურსებში , ვებინარში თუ პროექტებში.

შედეგი: ეოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება .

Comments