Učenje na projektih in povezovalno razmišljanje

Iva

Pomembno se mi zdi, da se v izobraževalni sistem vpelje interdisciplinarno učenje oz. nam bolj razumljivo učenje na projektih in povezovalno razmišljanje. 

Torej, da bi šole bolj spodbujale posameznikovo razmišljanje, ustvarjalnost, izvirnost ... pri različnih projektih, ki bi uključevali pridobljeno znanje pri različnih predmetih. Na ta način bi se mladi bolj naučili združevati informacije iz različnih področij, kar bi tudi koristilo za poklice v prihodnosti. 

 

Comments