მდინარის დაბინძურების პრობლემა

Shota Moderator

მდინარის დაბინძურებას იწვევს ის გარემოება რომ მოსაწესრიგებელია ნაგავსაყრელები ,აღნიშნული პრობლემის მოგვარება აუცილებელია უახლოეს მომავალში

Comments