შეკითცვა

შეგიძლიათ ამიხსნათ სოფელ ზერტში კონკრეტულად რაიმე მონაკვეთის რეკონტრუქცია იგეგმება თუ მთლიანი გზის?

Comments