შეკითხვა

ვინ უნდა დააფინანსოს ეს პროექტი? წყარო ანუ დონორი ორგანიზაცია უკვე მოძებნილი გაქვთ?

Comments