შეკითხვა

ამ პრობლემის გამოვლენა როგორ მოხერხდა ? ვფიქრობ ჩემს თემში კიდევ არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა

Comments