finished

Безбедност на младите

Целта на овој проект ќе биде преку анкета да дознаеме од младите колку се чувствуваат безбедно на местата каде се движат, училиште, јавен превоз и местата каде излегуваат и се дружат.

Timeline

info

Целта на овој проект е преку анкета да дознаеме каква е перцепцијата на младите за нивната безбедност. Односно колку се чувствуваат безебедно во местата каде живеат, учат и се дружат. Да слушнеме нивни предлози и препораки за она што е потребно да се превземе за нивна поголема сигурност и безбедност.

Contact for questions

Елена Миленкоска-Михаиловска

Email

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Фаза на гласање

Одговорете на прашањата и коментирајте за анкетата.

Comments

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.