იდეების კონკურსი: როგორ გავაგრძელოთ "თემის ლიდერთა პროგრამა"?

გამოხატე საკუთარი ხედვა პროგრამის გაგრძელებასთან დაკავშირებით!

Timeline

info

ძვირფასო ლიდერებო,

2018 წელი გვთავაზობს ახალ შესაძლებლობებს. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, „ევროპის ახალგაზრდული საინფორმაციო და საკონსულტაციო სააგენტო“, 2500 ევროს (≈7500ლ.) ფარგლებში მხარს დაუჭერს ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ნებისმიერ ღონისძიებას, რომელიც მიმართულია:


  • პროგრამის ფარგლებში მიღწეული შედეგების გავრცობაზე;

  • პლატფორმა OPIN-ის პოპულარიზაცია და მისი პროცესში გამოყენებაზე.

იდეების გენერირების ხელშესაწყობად შეგიძლიათ იფიქროთ შემდეგი მიმართულებებით:


  • „თემის ლიდერთა პროგრამის“ ფარგლებში გამორჩეული (მიღწევებით) მონაწილეების წახალისება;

  • პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილი ერთ-ერთი მიმართულებით (წიგნის პროპაგანდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, გარემო, სკვერი და საგზაო უსაფრთხოება) ფართომასშტაბიანი ღონისძიების  ან მცირე პროექტის ორგანიზება;

  • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან (12 აგვისტო) დაკავშირებით ფართომასშტაბიანი ღონისძიების  ორგანიზება მუნიციპალიტეტის, რეგიონის ან ქვეყნის მასტშაბით.

 

! გაითვალისწინეთ, რომ მაღლა ჩამოთვლილი მიმართულებები მოცემულია რეკომენდაციის სახით. აღნიშნული მიმართულებები არ არიან ურთიერთგამომრიცხავი ერთმანეთთან მიმართებაში. თანხის ათვისების დაწყება შესაძლებელი იქნება ზაფხულის განმავლობაში.

 

 


იდეების გენერირების ეტაპი

This phase ends in 1 week and 4 days

12/21/2017 noon - 01/31/2018 noon (Your Timezone: Europe/Berlin)

წარადგინეთ რაც შეიძლება მეტი იდეა. ასევე, არ დაგავიწყდეთ სხვათა შემოთავაზებების გაცნობა და მათზე თქვენი მოსაზრების გამოხატვა. იყავით კრიტიკულები, თუმცა ამავდროულად კონსტრუქციულები თქვენს გამოხატვაში.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback