finished

Poti do mojega poklica

Do želenega poklica ne vodi le ena pot. Pot je lahko formalna, neformalna izobrazba, tlakujejo jo tudi izkušnje in še mnogo drugega. Katera je najpomembnejša in ali je pomembno združevati poti?

Timeline

info

Poti do želenega poklica je več. Ena od poti je zagotovo formalna izobrazba od osnovne šole do fakultete. Druga je neformalna izobrazba - pridobivanje veščin skozi različne obšolske dejavnosti, z vključevanjem v različne organizacije, prostovoljskim delom. Pomembne so tudi  izkušnje, tiste čisto vsakdanje, ki jih pridobivamo v vsakdanjem življenju.

Kako izbirati poti? Koliko je pomembna vztrajnost? Se moramo prilagajati? Kakšna je naša odgovornost? Kako se izogniti stranpotem?

Cilj tega projekta je, da nam sporočiš, kako načrtuješ svojo pot do poklica.

Contact for questions

Petra Zega

petra.zega@zpms.si

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Kako izbirati poti do poklica? Jih združevati ali se držati le ene?

Sporoči nam, kako načrtuješ svojo pot do poklica.

Vaše predloge in komentarje bomo skrbno pregledali in strnili v dokument, kjer bomo povzeli tudi to, o čemer ste razpravljali na šolski, občinski in medobčinski ravni. Objavljen bo v elektronski obliki in dostopen na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije, pod programom Otroški parlamenti. Posredovali ga bomo odločevalcem, jih nagovorili, da ga preučijo in pričnejo z uresničevanjem vaših predlogov ter tako dokažejo, da vas jemljejo resno. Z obravnavo teme bomo nato nadaljevali v prihodnjem šolskem letu, kar vam bo omogočilo nadgradnjo zaključkov, uresničevanje idej in pregled udejanjanja vaših predlogov.

other projects from this organisation