finished

Okolje

Z obnovljivimi viri bomo ohranili zdravo in zeleno okolje. Ali se strinjaš s trditvijo? Kakšni so tvoji predlogi za ohranjanje okolja?

Timeline

info

Skrb za okolje postaja vedno bolj pomembna in se mora začeti pri vsakem posamezniku. Mladi se zavedajo pomena prizadevanj za trajnostni razvoj okolja. Ločevanje odpadkov, ohranjanje čistega okolja in ozaveščanje o pomembnosti zdravega okolja za naše življenje, postajajo prioritete v varovanju okolja. Končati moramo z uporabo neobnovljivih virov.

Mladi hkrati izražajo skrb glede ohranjanja in morebitnega pomanjkanja pitne vode.

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Z obnovljivimi viri bomo ohranili zdravo in zeleno okolje.

Komentirajte ali se s tem strinjate, dodajte svoj predlog.

Vse vaše komentarje in predloge bomo skrbno pregledali in jih strnili v dokument, ki ga bomo v jeseni (predvidoma oktobra) predali predstavnikom države. V elektronski obliki ga boste prejeli tudi vsi sodelujoči.

Naša želja v tem projektu je, da vas odločevalci jemljejo resno in skušajo narediti korak proti uresničevanju vaših predlogov, mnenj in zaključkov.


other projects from this organisation