finished

Училишни униформи

Во овој проект би сакале да ги истражиме бенефитите и недостатоците кај градењето на идентитетот кај учениците во училиштата во определена општина.

Timeline

info

Оваа анкета е создадена со цел да се добие мислењето од учениците дали би сакале во нивните училишта да постои задолжително носење на определени униформи.

Contact for questions

Јованка Панова

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Фаза на гласање

Одговорете на прашањата и коментирајте за анкетата.

Comments

Да се дознае размислувањето на учениците за определеното прашање.

other projects from this organisation