კომისიის თავჯდომარეობის გარდა დამატებით რა როლების არსებობა არის საჭირო კომისიის წარმატებული მუშაობისთვის?

DJ Moderatore

კომისიის თავჯდომარე არის მნიშვნელოვანი პოზიცია, თუმცა მარჯვე გუნდის გარეშე მხოლოდ თავჯდომარე მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვერ განახორციელებს.დაფიქრდით თუ რა არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლები უნდა არსებობდეს კომისიის წევრებს შორის განაწილებული?

Commenti