კომისიის თავჯდომარეობის გარდა დამატებით რა როლების არსებობა არის საჭირო კომისიის წარმატებული მუშაობისთვის?

DJ Moderator*in

კომისიის თავჯდომარე არის მნიშვნელოვანი პოზიცია, თუმცა მარჯვე გუნდის გარეშე მხოლოდ თავჯდომარე მნიშვნელოვან ცვლილებებს ვერ განახორციელებს.დაფიქრდით თუ რა არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლები უნდა არსებობდეს კომისიის წევრებს შორის განაწილებული?

Kommentare