თქვენი აზრით რა კომპეტენციები უნდა გააჩნდეს საბჭოს თავჯდომარეს?

DJ Moderatore

აღწერეთ თუ რა ცოდნას, გამოცდილებას, უნარებსა და პიროვნული თვისებებს მოითხოვთ კომისიის თავჯდომარისგან? წარმოიდგინეთ რომ ხართ კომისიის წევრი და თქვენმა კომისიამ უკვე აირჩია თავისი თავჯდომარე. რას ელოდებით თქვენი კომისიის თავჯდომარისგან?

Commenti