თქვენი აზრით რა კომპეტენციები უნდა გააჩნდეს საბჭოს თავჯდომარეს?

DJ Moderator*in

აღწერეთ თუ რა ცოდნას, გამოცდილებას, უნარებსა და პიროვნული თვისებებს მოითხოვთ კომისიის თავჯდომარისგან? წარმოიდგინეთ რომ ხართ კომისიის წევრი და თქვენმა კომისიამ უკვე აირჩია თავისი თავჯდომარე. რას ელოდებით თქვენი კომისიის თავჯდომარისგან?

Kommentare