Anita_DCHS

Slovenia

Slovenia

semi-pubblico finito

Postavitev kolesarskega poligona na Ježi v Litiji

Heart of Slovenia Litija

OPIN Community

Fase 1: Fase del dibattito

OPIN

finito

Klišejevih 20 z Big Foot Mamo

Heart of Slovenia Litija

finito

Občinske prireditve v Litiji privlačne za mlade

Heart of Slovenia Litija

finito

Evalvacija OPIN platforme na Gimnaziji Litija

Heart of Slovenia Litija

finito

FESTIVAL F52 organiziramo skupaj z mladimi

Heart of Slovenia Litija