Anita_DCHS

Slovenia

Slovenia

semi-public finished

Postavitev kolesarskega poligona na Ježi v Litiji

Heart of Slovenia Litija

OPIN Community

Phase 1: Debate phase

OPIN

finished

Klišejevih 20 z Big Foot Mamo

Heart of Slovenia Litija

finished

Občinske prireditve v Litiji privlačne za mlade

Heart of Slovenia Litija

finished

Evalvacija OPIN platforme na Gimnaziji Litija

Heart of Slovenia Litija

finished

FESTIVAL F52 organiziramo skupaj z mladimi

Heart of Slovenia Litija