Deltagandefas: Introduktion

Deltagandefas: Sätt ditt projekt i arbete


Allt” du behöver göra nu är att utföra deltagarnas aktiviteter. Om du har utfört ditt arbete i projektets två första faser med omsorg, bör den här fasen vara okomplicerad. Men det betyder inte att du bara kan luta dig tillbaka och slappna av.

Du bör nu ha tagit hand om alla praktiska förberedelser, så att du är redo att genomföra ditt projekt. Nu handlar det om att skapa en bra miljö för att deltagandet ska äga rum – och sist men definitivt inte minst att uppnå en effekt.

I vissa fall kommer detta kapitel att behandla personliga möten och online-aktiviteter separat. Detta görs för att lyfta fram några av skillnaderna som måste beaktas vid genomförandet av dessa processer. Många av de tips och tricks som presenteras är emellertid av relevans för båda typerna av deltagande.